تمدید مهلت ثبت نام کرادنی رشته امور حج و زیارت (سال 1396)

ثبت نام در دوره کاردانی رشته امور حج و زیارت تا تاریخ 96/05/24 تمدید شد .علاقه مندان می توانند با توجه به شرایط اعلام شده به سایت www.sanjesh.org قسمت علمی کاربردی مراجعه نموده و ثبت نام نمایند.