قابل توجه کلیه شرکت کنندگان در آزمون سراسری حج 93

ـ لازم است کلیه داوطلبان عزیز( کارت ملی ؛ مداد ؛ تراش ؛ پاک کن ) بهمراه داشته باشند .

ـ بردن موبایل ( گوشی همراه ) به جلسه آزمون ممنوع میباشد.

ـ یک جلد دفترچه سئوالات مشترک بشرح ذیل در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت

الف- از سئوال 1 تا 67 بصورت مشترک برای مدیران و معاونان کاروانها و مجموعه ها .

ب- از شماره 68 تا 75 ویژه مدیران و معاونان مجموعه ها

ج – از شماره 76 تا 130 ویژه عوامل اجرائی کاروانها و مجموعه ها

د- مدت زمان پاسخ گویی به سوالات 70 دقیقه می باشد.

 

لازم است هر داوطلب فقط سئوالات مربوط به سمت خود را پاسخ دهد واز پاسخ دادن به سایر سئوالات جدا پرهیز نماید.

ـ در صورت مشاهده هر گونه تقلب در جلسه آزمون نام و نام خانوادگی داوطلب بعنوان متخلف به ستاد مرکزی گزارش خواهد شد

ـ لازم است خانه ها در پاسخنامه بصورت پر رنگ و فقط با مداد مشکی پر شوند

ـ لازم است داوطلبان پس از پایان آزمون و تحویل پاسخنامه و دفترچه سئوالات هر چه سریعتر حوزه را ترک کنند .

 

  "مرکز آموزش علمی کاربردی حج و زیارت استان"