تمدید مهلت ثبت‌نام کاردانی حرفه‌ای امور حج و زیارت

تمدید مهلت ثبت‌نام کاردانی حرفه‌ای امور حج و زیارت > سازمان حج و زیارت استان آذربایجان شرقی
تمدید مهلت ثبت‌نام کاردانی حرفه‌ای امور حج و زیارت