سفیر اسبق ایران در ریاض عهده‌دار سفارت ایران در عربستان شد

سفیر اسبق ایران در ریاض عهده‌دار سفارت ایران در عربستان شد > سازمان حج و زیارت استان آذربایجان شرقی
سفیر اسبق ایران در ریاض عهده‌دار سفارت ایران در عربستان شد