فراخوان آزمون انبارداری هتل عمره 94-93

فراخوان انبارداران هتلهای عمره در سامانه جامع کارگزاران قرار گرفته است و کلیه داوطلبین واجد شرایط می بایست حداکثر تا تاریخ 22/06/93 نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند. بدیهی است تاریخ یادشده تمدید نمی گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمائید.

https://kargozaran.haj.ir