مراسم تودیع و معارفه سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی حج و زیارت

با حکم رئیس سازمان حج و زیارت، آقای علی اصغر اسکندرزاده به عنوان سرپرست مركز آموزش علمي كاربردي حج و زیارت استان آذربایجان شرقی منصوب شد و در مورخ  93/09/03 با حضور مسئولین جلسه تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید مرکز آموزش علمی کاربردی حج و زیارت آذربایجان شرقی برگزار گردید.