بازآموزی عمره مفرده و عتبات عالیات

اطلاعیه مرکز آموزش علمی کاربردیحج و زیارت استان  در خصوص برگزاری دوره بازآموزی عمره مفرده و عتبات عالیات

 

سلام علیکم 
     احتراماً با عنایت به درخواستهای مکرر بعضی از دفاتر زیارتی و عدم معرفی به موقع افراد واجد شرایط برای مدیریت و معاونت عمره و عتبات، مرکز آموزش علمی کاربردی حج و زیارت استان در نظر دارد در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، برای بار سوم در سال جاری دوره بازآموزی برگزار نماید. لذا خواهشمند است نسبت به معرفی افراد واجد شرایط حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 07/11/93 (شامل: نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره تلفن همراه) اقدام فرمایند. 

شایان ذکر است افرادیکه در سال های 91-92 این دوره را گذرانده اند از شرکت در این دوره معاف اند. 

شماره فکس : 34750500
شماره تماس : 34768586