حضور ریاست و کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی در راهپیمایی روز قدس94

ریاست، کارکنان، دانشجویان و اساتید مرکز آموزش علمی کاربردی حج و زیارت آذربایجان شرقی روز جمعه 19 تیرماه بار دیگر با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس و همراه با خیل عظیم مردم روزه دار آذربایجان، یکبار دیگر حمایت خود را از مستضعفان جهان بویژه ملت مظلوم فلسطین، یمن و ...نشان دادند.