دوره باز آموزی ویژه مدیران عتبات عالیات 94

برگزاری دوره باز آموزی ویژه مدیران عتبات عالیات اسفند 1394

به اطلاع کلیه دفاتر خدمات زیارتی مدیران راهنمای محترم عتبات می رساند آخرین دوره باز آموزی در سال 1394 مورخه 1394/12/13 روز پنج شنبه از ساعت 8/30 صبح در محل مرکز آموزش حج و زیارت استان برگزار خواهد شد. خواهشمند است با عنایت به اینکه این دوره در آینده نزدیک برگزار نخواهد شد. لذا خواهشمند است واجدین شرایط را حداکثر تا آخر وقت اداری مورخ 1394/12/11 معرفی فرمائید.