اطلاعیه ثبت نام دوره مدیریت ثابت عتبات عالیات

اطلاعیه ثبت نام دوره مدیریت ثابت عتبات عالیات:
با عنایت به اینکه مرکز آموزش حج و زیارت استان در نظر دارد یک دوره کلاس مدیریت ثابت عتبات برگزار نماید، لذا از علاقمندان واجد شرایط تقاضا دارد حداکثر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95.10.14 به دفتر حج و زیارت استان – واحد کارگزاران – مراجعه نمایند.

ضوابط اختصاصي دوره مدیر ثابت عتبات:

 

  https://azsharghi.haj.ir/KhabarGozari/ID/1717