ثبت نام دردهمین دوره مراسم اعتکاف

درصورت علاقه مندی،جهت ثبت نام دردهمین دوره مراسم اعتکاف سراسری، تا 5 اردیبهشت ماه به سایت 

http://info.uast.ac.ir/etekaf مراجعه و یا به آموزش حج وزیارت(آقای ضرابی پور) مراجعه فرمایید.